Awantura w Sejmie

05.02.2015

tl_files/zdjecia do artykulow/Luty 2015/IMG_3268.view.jpg

Awantura w Sejmie o konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet

Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji Konwencji o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 
I jak to zazwyczaj bywa fakt ten miał zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Jednak jak donoszą czołowe gazety, takich emocji dawno nie wzbudził żaden temat. Jedno zarzucali "łamanie tradycji", inni popierali "Kto jest przeciw konwencji, opowiada się po stronie sprawców przemocy".

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. O ratyfikowanie konwencji apelowały organizacje kobiece, broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy.

Przypomnijmy, w grudniu 2012 r.  Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W kwietniu 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt odpowiedniej ustawy. W sierpniu i wrześniu ubiegłego roku odbyło się czytanie projektu ustawy; podczas drugiego czytania  (we wrześniu), zgłoszono poprawki i projekt ponownie trafił do komisji. Tu mimo kilkukrotnie odwoływanym posiedzeniom i innym przeciwnościom projekt nabrał ostatecznego kształtu.
 
Dziś Sejm uchwalił ustawę ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, za głosowało 254 posłów, przeciw było 175, od głosu wstrzymało się 8.
 

fot. Rafał Zambrzycki

Wróć

Dodaj komentarz