Adres Redakcji:

KURIER  STRYSZAWSKI

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281D, 34-205 Stryszawa
TEL./FAX: 33 874 25 25
e-mail: biuro@zielonalinia.org.pl